Huvudkolumn

Publicerad 2019-06-12 07:30 Skriv ut Tipsa en vän
Tre vårdcentraler i Torslanda blir två när Capio Läkarhus Torslanda stänger från och med 1 juli. FOTO: Henrik Edberg

Tre vårdcentraler i Torslanda blir två när Capio Läkarhus Torslanda stänger från och med 1 juli.


Vårdcentral lägger ner sin verksamhet

Capio stänger den ena av sina två vårdcentraler i Torslanda. Vårdcentralen det handlar om är Capio Läkarhus Torslanda vid Torslandakrysset. 

– Att behöva avveckla är tråkigt men det öppnar nu också stora möjligheter som kan göra vårt erbjudande bättre än idag. Jag tror och hoppas verkligen att vi tillsammans med våra listade patienter ska kunna skapa något nytt som vi alla känner ökar tillgänglighet och vårdkvaliteten i området, säger Jerrie Kullberg, regionchef på Capio.

I förra veckan kom beskedet att Capio Läkarhus Torslanda stänger ned sin verksamhet från och med den 1 juli 2019. I ett brev som skickats ut till patienter som är listade på vårdcentralen skriver Capio att man har haft svårigheter att bemanna två enheter i Torslanda och därför beslutat att stänga Läkarhus Torslanda.

Torslanda-Tidningen ställde några frågor via e-post till Jerrie Kullberg, som är regionchef inom Capio Närsjukvård.

Ni skriver i brevet till de som är listade på Capio Läkarhus Torslanda att ni stänger verksamheten på grund av svårigheter att bemanna två enheter. Kan du berätta lite mer utförligt om det?

– Svårigheterna med att bemanna gäller främst att rekrytera specialister i allmänmedicin. Dessvärre har vi idag endast en anställd specialist i Torslanda. Många som vi träffar i intervjuer känner stark osäkerhet att ta anställning när vi endast har en anställd. Vi har avtal med bemanningsbolag och har fler specialister på plats den vägen men det känns ändå otryggt för de som ska ta anställning.  Dessvärre kan vi heller inte erbjuda oss som utbildningsenhet trots att vi har en mycket duktig handledare på plats och ett mycket sammansvetsat övrigt team som på ett föredömligt sätt skulle kunna erbjuda en mycket bra utbildningsplats för ST-läkare. Dock kräver regionen att vi måste ha minst två anställda specialister på för att få utbilda nya kommande specialister. Genom sammanslagning som avvecklingen egentligen handlar om så löser vi mycket av denna problematiken. Vi kan nu fortsätta utbilda ST-läkare och vi bygger en stabil läkargrupp som högst sannolikt kan locka fler specialister till området.

Tog över driften 2017

I februari 2017 skrev Torslanda-Tidningen en artikel efter att Capio Närsjukvård AB förvärvat alla aktier i Torslanda Läkarhus av Backa Läkarhus AB och därmed ska driva två vårdcentraler i Torslanda. I den artikeln är Capios IR-manager, Kristina Ekeblad citerad. Hon säger: ”Tanken är att fortsätta att utveckla den driften vi har. Det finns inga planer på att slå ihop de två verksamheterna. Vår strävan är att utveckla dem på egen hand.”

När förändras de planerna och varför?

– Svårt att svara exakt när planerna tog en vändning men de har växt under året. Vi har länge arbetat efter målet att driva två men tyvärr så lyckas vi inte att få till det. Dels hänger det på läkarsituationen som nu också förvärras med kommande momspålägg på bemanning. Det har också att göra med att vi inte lyckas lista på patienter i den utsträckning vi hoppats på, vilket gör att vi inte kan få ekonomisk bäring på enheten. Vår vårdvalsmodell är i mångt och mycket en väldigt bra modell för att fördela vårdpengar mellan vårdcentralerna i VGR. Modellen tar hänsyn till ålder och kön och sjuklighet vilket vi ser positivt på. Dessvärre är Torslanda en vårdcentral som denna modell inte gynnar. Anledningen är att den största mängden patienter innehar en ålder som genererar väldigt lite i ersättning, de flesta har heller inte en sjukdomsbild som ökar intäkten för enheten. Patienterna har dock ett stort behov av vård och söker mycket. Vilket i sig inte är konstigt eller problematiskt men tyvärr så tar inte vårt ersättningssystem hänsyn alla gånger till detta faktum. Resultatet är ett ekonomiskt underskott, detta trots moderna och effektiva arbetssätt, skriver Jerrie Kullberg.

Hur ska två vårdcentraler i Torslanda kunna klara av att täcka det vårdbehov som finns bland stadsdelens befolkning, när köerna redan idag är långa och läkartiderna av många upplevs som få?

– Denna oro delar vi med dig. Vi ska göra allt vi kan göra inom vårt ansvarområde och kontrollzon. Utanför vår kontrollzon ligger politiska beslut som kan behöva till för att underlätta för oss att kunna erbjuda en god och högkvalitativ vård.

– Just denna förändring ser vi inte ska göra vårderbjudandet mindre. Vi hoppas få till en vårdenhet som genom synergier kan erbjuda mer än idag från Capios håll. 

Vi kommer flytta med all vårdpersonal från Torslanda till Amhult där vi nu ska bygga ”Nya Amhult”. Således blir inte vårdresurserna mindre för våra invånare. Vi kommer dessutom kunna erbjuda ett längre öppethållande än de normalt 45 timmarna. Med ökad bemanning på en enhet kommer vi kunna hålla öppet 55 timmar i veckan istället.

Vi kommer också öka servicen genom att via chattplattsform kunna ta besök. Detta gör att vi kan bli ännu effektivare utan att tumma på kvaliteten till de patienterna som detta passar, säger Jerrie Kullberg. 

VGR ansvarar för vård

Det är Västra Götalandsregionen (VGR) som har det övergripande ansvaret för invånarnas hälso- och sjukvård. Kvar i Torslanda, med drygt 25.000 invånare, kommer det nu finnas två vårdcentraler: Närhälsan Torslanda och Capio Amhult.

Hur ser VGR utifrån det ansvaret på nedläggningen av Capio Läkarhus Torslanda?

– Det är alltid beklagligt att en fungerande vårdcentral inte anser sig ha möjlighet att fortsätta sitt arbete på ett bra sätt.  Capio Torslanda är en vårdcentral där flera patienter uttrycker en nöjdhet med vården. VGR förutsätter att invånarna i Torslanda får ett lika bra och kanske bättre erbjudande om vård genom Capios omstrukturering i Torslanda, säger Suzanne Zetterberg Jensen, regionutvecklare på VGR:s Vårdval Rehab.

Kommer två vårdcentraler i det expansiva Torslanda kunna täcka invånarnas behov, eller krävs det någon ytterligare åtgärd?

– Göteborg har cirka 60 vårdcentraler i varierande storlek upp till cirka 17 000 listade. I nuläget bedömer VGR att två vårdcentraler täcker invånarna i Torslandas behov men när Torslanda expanderar hoppas vi att andra vårdgivare vill etablera sig i Torslanda, säger Suzanne Zetterberg Jensen.

För patienter som är listade på Capio Läkarhus Torslanda innebär stängningen att man per automatik listas på den vårdcentral som ligger närmast ens folkbokföringsadress. Har man specifika andra önskemål om vilken vårdcentral man vill vara listad på gör man enklast det via 1177 alternativt fyller i en fysisk blankett på vårdcentralen.

Capio kommer att erbjuda samtliga medarbetare att fortsätta sin anställning via Capio Vårdcentral Amhult.

Henrik Edberg

Kommentarer

(0)

Skriv kommentar

Ange båda orden med eller utan mellanslag.
Du kan ange både små och stora bokstäver.
Kan du inte läsa denna? Visa ny säkerhetskod

Ange säkerhetskoden här:

Läs våra kommentarsvillkor

Tipsa en vän

Featurekolumn

E-Tidning för Android

E-Tidning för iOS

Extrakolumn

Visit Öckerö 2019

Öckerö-Tidningen

E-tidning | Arkiv