Huvudkolumn

Publicerad 2019-06-11 15:31 Skriv ut Tipsa en vän
Koldioxidutsläppen från Hönöleden har minskat med 5600 ton om året i och med införandet av HVO-bränsle. FOTO: Henrik Edberg

Koldioxidutsläppen från Hönöleden har minskat med 5600 ton om året i och med införandet av HVO-bränsle.


Hönöledens utsläpp mångfalt mindre

Färjerederiets Vision 45 blickar fram emot en mer miljövänlig framtid. Förhoppningen är att man just år 2045 ska kunna bedriva en klimatneutral färjeverksamhet. Ett steg mot målet har varit användningen av HVO-bränsle på Hönöleden.

Färjerederiets Vision 45 siktar mot klimatneutralitet, i enlighet med klimatlagen. Denna vision innefattar en verksamhet fri från fossilt bränsle, och ett steg i den riktningen var införandet av HVO-bränsle (Hydrerad Vegetabilisk Olja) till Hönöledens färjor år 2018. En av många fördelar med just HVO är att det kan ersätta fossil diesel utan modifieringar av motorn. 

En annan är den enorma förminskning av utsläppt koldioxid. År 2018 uppgick Hönöledens koldioxidutsläpp till cirka 1540 ton. En stor siffra, givetvis, men jämfört med övriga leder vars färjor fortfarande drivs av fossil diesel är mängden förvånansvärt liten. Björköleden, till exempel, stod för ett koldioxidutsläpp på cirka 2144 ton år 2018, alltså runt 600 ton mer än Hönöleden. Detta trots att färdsträckan är en knapp tredjedel så lång. Införandet av HVO-bränsle på Hönöleden har totalt sett minskat dess koldioxidutsläpp med 5600 ton om året, jämfört med dieseln som tidigare användes. 

Med ovanstående siffror står det klart att HVO är, ur ett miljöperspektiv, något av ett mirakel. Utsläppen har minska flerfaldigt på en färjeled som annars måste klassas som lite av en miljöbov. Så vad är då problemet? Jo, kostnaden. HVO är nämligen, i grova drag, dubbelt så dyrt som traditionell diesel. År 2018 uppgick endast bränslekostnaderna för Hönöleden till 28 miljoner kronor, efter en konsumtion på 2,3 miljoner liter HVO. Björköledens bränslekostnader uppgick i jämförelse till 3,9 miljoner kronor, efter en konsumtion på 683 000 liter diesel. 

Fredrik Almlöv är Teknik- och miljöchef på Färjerederiet. Enligt honom finns det många fördelar med användningen av HVO-bränsle, sett ur ett miljöperspektiv.

– Fördelarna är framförallt klimatprestandan, nettoutsläppen blir så mycket bättre. Sen är det också en fördel att den är så snarlik diesel, då man inte behöver göra några ändringar av motorn. 

Vad gäller kostnad kontra klimatpåverkan krävs noga avvägningar. Färjorna bekostas av skattepengar, vilket gör att samhällsekonomiska beräkningar måste tas med i beräkningarna. 

– Man måste jämföra med samhällsekonomiska beräkningar, där man prissätter vad det kostar samhället vad gäller diesel kontra HVO. Med nuvarande HVO-priser kan man alltid diskutera hur pass kostnadseffektivt det är, men tittar man på den bedömningen vi har gjort visar det sig att det går ganska jämnt ut. 

Men huruvida HVO-bränsle är så miljövänligt som det verkar är dock uppe för diskussion. Dess miljöpåverkan beror nämligen helt på vilka råvaror som används i tillverkningsprocessen. I dagsläget baseras en stor mängd av HVO-bränslet på PFAD, som är en biprodukt av raffineringen av palmolja. Motståndare menar att markskövling kopplad till palmoljans utvinning gör att HVO-bränslet egentligen är mer miljöfarligt än fossil diesel. Tillverkaren Neste menar istället att det inte stämmer, då biprodukten PFAD annars hade kasserats. Färjerederiet är medvetna om detta, och säger att de köper hållbarscertifierad HVO.

– Vi har gått på det beslut att vi i upphandling bara köper hållsbarsverifierade produkter. Sen kan man alltid diskutera helhetsbilden, men hittills har vi gått på huruvida det är hållbarsverifierat. Kruxet är bara att det är svårt att spåra. På så sätt är det inte helt okontroversiellt, men bedömningen vi gjort är att det är positivt sett till miljö- och klimatpåverkan, säger Fredrik Almlöv. 

Joakim Hulterström

Kommentarer

(0)

Skriv kommentar

Ange båda orden med eller utan mellanslag.
Du kan ange både små och stora bokstäver.
Kan du inte läsa denna? Visa ny säkerhetskod

Ange säkerhetskoden här:

Läs våra kommentarsvillkor

Tipsa en vän

Featurekolumn

E-Tidning för Android

E-Tidning för iOS

Extrakolumn

Visit Öckerö 2019

Öckerö-Tidningen

E-tidning | Arkiv